Nieuws

VAKANTIE/NASCHOLING: Vanwege vakantie is de praktijk gesloten van maandag 22 t/m vrijdag 26 feb 2021. De waarneemgroep neemt waar. Het waarneemschema vindt u op de pagina vakanties.


Corona vaccinatie (vaccinatie tegen COVID 19): Het vaccinatie beleid rondom Covid-19 wordt bepaald door het RIVM in samenwerking met de GGD. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid en het soort vaccins.

Mensen >65 jaar zullen gevaccineerd worden met het Pfizer vaccin. Dit vaccin kan niet bewaard worden op de huisartsenpraktijk. Vaccinatie van mensen ouder dan 65 jaar zal plaatsvinden op prikposten van de GGD. Maak zoveel mogelijk gebruik daarvan, mocht u gevaccineerd willen worden. Het is nog niet duidelijk hoe en wanneer mensen gevaccineerd kunnen worden die niet naar een prikpost toe kunnen.

Mensen <65 jaar kunnen gevaccineerd worden door het astra zenica vaccin.


80+ is inmiddels uitgenodigd voor vaccinatie!

LET OP: 80+ patiënten mogen al bellen met de GGD (0800-7070) voor een afspraak; ook al hebben ze de uitnodigingen nog niet ontvangen. De uitnodigingen volgen nog.

Binnenkort worden alle mensen van 75 tot 80 jaar uitgenodigd voor vaccinatie door de GGD. Probeer zoveel mogelijk naar de prikposten te gaan als u de vaccinatie wil ontvangen; het is nog niet duidelijk hoe mensen gevaccineerd zullen worden die niet naar de prikposten zijn gegaan.


De huisarts ontvangt eind februari, begin maart een beperkt aantal vaccins van Astra zenica. Deze vaccins zijn alleen goed voor de leeftijd jonger dan 65 jaar.  In eerste instantie zullen patiënten van 63 en 64 jaar worden uitgenodigd door de huisarts en mensen met een BMI>40 mogen zich melden. De vaccinatie vindt plaats op de praktijk. Men zal erna 15 minuten moeten wachten op de praktijk.


U kunt het corona nieuws volgen op:

RIVM:  https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie

FAQs:  https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vaccins/vragen-en-antwoorden-coronavaccin


POH jeugd: vanaf 13 januari zal Neda Gaffari om de week op woensdag middag bij ons komen werken. Zij kan ondersteunen bij opvoedvragen en ziet kinderen en adolescenten met psychische vraagstukken/klachten.

 


VASTE WAARNEMER: Vanaf 17 augustus 2020 werkt BEN BOSMA als huisarts op woensdag en vrijdag.


NIEUWE DOKTERSASSISTENTE: Vanaf 26 augustus 2020 komt Eva van der Kroon bij ons werken als doktersassistente op maandag en donderdag.


De rol van de huisarts bij vaccinatie tegen Covid 19 is nog niet helemaal duidelijk. Meer informatie volgt.

Corona vragentest


https://www.thuisarts.nl/vragentest/corona


Over Corona:

 • Indien U niet ziek bent maar dringende vragen heeft over het corona virus bel dan NIET de spoedpost of uw huisarts, maar het RIVM tel. nr. 0800-1351. Dit publieksnummer is speciaal opengesteld voor vragen rond het Corona virus.     
 • Indien U koorts boven de 38 gr heeft met hoesten, bel dan met de Spoedpost of overdag met uw huisarts, maar kom NIET naar de praktijk of de Spoedpost. Tijdens het telefoongesprek wordt vastgesteld wat er verder moet gebeuren. Voor luchtwegklachten, koorts en diarree is een speciaal spreekuur ingericht.
 • Zie verder www.Thuisarts.nl of www.RIVM.nl. Verder kunt U via het patiëntenportaal in ieder geval t/m 6 april geen gebruik maken van de webagenda en dus geen afspraken online maken. U kunt nog wel gebruik maken van de receptenservice en berichtenservice.Vanwege de besmettelijkheid van het Coronavirus passen we tijdelijk de werkwijze van de praktijk aan.

 • Meet uw temperatuur voor u de praktijk belt.
 • Kom alleen naar de praktijk als u dat telefonisch heeft afgesproken. Kom zo precies mogelijk op het tijdstip dat u heeft afgesproken.
 • We handhaven de 1,5 m afstand; ook in de wachtkamer. Er kunnen maximaal 4 mensen in de wachtkamer plaatsnemen. Belangrijk is dat kwetsbare patiënten niet besmet raken.
 • Raak zo min mogelijk de deurklinken aan en ga thuis naar het toilet.
 • We zullen de spreekuren weer opstarten. Ook de diabetes zorg. We proberen de wachtkamer zo leeg mogelijk te houden. We kunnen minder patiënten per uur beoordelen om uitloop en dus wachttijd (met risico op besmetting) te minimaliseren.
 • Kom alleen naar de praktijk. Alleen indien nodig (kinderen, ouderen met ondersteuning) kunt u samen komen. De begeleider mag ook geen luchtwegklachten, koorts of diarree hebben.
 • Wat telefonisch kan, handelen we telefonisch af.


POH GGZ gesprekken zullen deels worden vervangen door beeld bellen. indien nodig zullen gesprekken ook weer op de praktijk plaatsvinden.

POH-S/DIABETES ZORG: mei 2020: Er is enige wisseling geweest in wie en op welke dagen deze zorg wordt geleverd. De zorg gaat weer terug naar de huisarts. U kunt daarvoor een afspraak maken op het reguliere spreekuur.


 

 

 


 • GRIEPVACCINATIES De uitnodiging kunt u in de 1e helft van oktober verwachten.
 • Esther Steenbergen heeft 26 april een lintje gekregen van de burgemeester voor haar jarenlange trouwe vrijwilligerswerk in het Ronald Mc Donaldhuis; een huis waar ouders van in het ziekenhuis opgenomen kinderen kunnen slapen. Gefeliciteerd Esther!

 

 • Op dinsdag start het spreekuur om 7.30 u i.p.v. 8.00 u.
 • De huisartsengroep die waarneemt bij afwezigheid bestaat uit Gerrit Boersma, Andries Jonkhoff en Lisa Dijckmeester (opvolgster van Sallo Spetter).
 • Online Service: vanaf 1 juni 2018 kunt u een aantal zaken zelf online regelen. Dit verloopt via een beveiligde web omgeving. Via het patiëntenportaal kunt u zelf een afspraak maken op de daarvoor beschikbare tijden, herhaalrecepten aanvragen en medische vragen stellen via een e-consult. Om gebruik te kunnen maken van het patiëntenportaal dient u een account aan te maken. Klik op online service voor het aanmaken van een account.
 • Per 25 mei 2018 is de wet AVG van toepassing. Dit betreft een nieuwe privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). Deze vervangt de wet bescherming persoonsgegevens. Praktisch gevolg is dat ons mailadres huisartsvandenberg@kpnmail.nl niet meer te gebruiken is voor communicatie met patiënten. In plaats daarvan kunt u een account aanmaken in het patiëntenportaal en gebruik maken van de berichtenservice.