Nieuws

 • Vanwege nascholing is de praktijk gesloten op donderdag 3 oktober 2019. De waarneemgroep neemt waar. In het weekend is de spoedpost bereikbaar voor spoedgevallen; de overige dagen wordt er waargenomen door de bekende huisartsengroep. Het waarneemschema vindt u op de pagina vakanties.
 • Nieuw: met de app of via de website 'Moet Ik Naar De Dokter?'  kunt u zelf nagaan of een afspraak wel nodig is.

 

 

 

 • GRIEPVACCINATIES De uitnodiging kunt u in de 2e helft van oktober verwachten. DATA: vrijdag 1 november 2019 (A t/m K); maandag 4 november (L t/m Z).
 • Esther Steenbergen heeft 26 april een lintje gekregen van de burgemeester voor haar jarenlange trouwe vrijwilligerswerk in het Ronald Mc Donaldhuis; een huis waar ouders van in het ziekenhuis opgenomen kinderen kunnen slapen. Gefeliciteerd Esther!

 

 • Op dinsdag start het spreekuur om 7.30 u i.p.v. 8.00 u.
 • De huisartsengroep die waarneemt bij afwezigheid bestaat uit Gerrit Boersma, Andries Jonkhoff en Lisa Dijckmeester (opvolgster van Sallo Spetter).
 • Renate Joosten komt vanaf 1 mei bij ons werken als doktersassistente op maandag en donderdag. Zij heeft al vele jaren ervaring als doktersassistente.
 • Femke Joustra, praktijkondersteuner somatiek (diabetes, copd, stoppen met roken) is met zwangerschapsverlof. Zij zal daarna niet bij ons terugkomen. Mathilde van Hamburg gaat haar werk overnemen.
 • Nikki Claassen is begonnen als nieuwe vaste waarneemster op woensdag en vrijdag in de praktijk!
 • Online Service: vanaf 1 juni 2018 kunt u een aantal zaken zelf online regelen. Dit verloopt via een beveiligde web omgeving. Via het patiëntenportaal kunt u zelf een afspraak maken op de daarvoor beschikbare tijden, herhaalrecepten aanvragen en medische vragen stellen via een e-consult. Om gebruik te kunnen maken van het patiëntenportaal dient u een account aan te maken. Klik op online service voor het aanmaken van een account.
 • Per 25 mei 2018 is de wet AVG van toepassing. Dit betreft een nieuwe privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). Deze vervangt de wet bescherming persoonsgegevens. Praktisch gevolg is dat ons mailadres huisartsvandenberg@kpnmail.nl niet meer te gebruiken is voor communicatie met patiënten. In plaats daarvan kunt u een account aanmaken in het patiëntenportaal en gebruik maken van de berichtenservice.