Nieuws

VAKANTIE/NASCHOLING: De praktijk is van maandag 27 t/m vrijdag 31 december 2021 gesloten. De waarneemgroep neemt waar. Het waarneemschema vindt u op de pagina vakanties.


NIEUWE VASTE HUISARTS: Vanaf 1 januari 2022 zal Irene Dek weer als vaste huisarts in de praktijk komen werken. Zij zal aanvankelijk aanwezig zijn op de dinsdag en vrijdag. Dokter van den Berg werkt op maandag, woensdag en donderdag.

Corona

Beste mensen, door de langdurende corona besmettingen komt de zorg steeds meer onder druk te staan. We vragen daarvoor uw begrip. Bij corona klachten graag eerst een pcr test doen bij de GGD en niet naar de praktijk komen.

Veel zorgvragen voor het ziekenhuis komen nu bij de huisarts terecht. Het lukt daarom niet altijd om niet spoedeisende klachten op korte termijn op het spreekuur te zien. Het is wel de bedoeling dat u ons blijft benaderen met vragen en niet wacht omdat het zo druk is. De assistente beoordeelt dan wat er moet gebeuren en wat we kunnen doen.

Vooralsnog zal de boostervaccinatie (3e prik) niet via de huisarts verlopen.Corona vragentest


https://www.thuisarts.nl/vragentest/corona


Over Corona:

 • Indien U niet ziek bent maar dringende vragen heeft over het corona virus bel dan NIET de spoedpost of uw huisarts, maar het RIVM tel. nr. 0800-1351. Dit publieksnummer is speciaal opengesteld voor vragen rond het Corona virus.     
 • Indien U koorts boven de 38 gr heeft met hoesten, bel dan met de Spoedpost of overdag met uw huisarts, maar kom NIET naar de praktijk of de Spoedpost. Tijdens het telefoongesprek wordt vastgesteld wat er verder moet gebeuren. Voor luchtwegklachten, koorts en diarree is een speciaal spreekuur ingericht.
 • Zie verder www.Thuisarts.nl of www.RIVM.nl. Verder kunt U via het patiëntenportaal in ieder geval t/m 6 april geen gebruik maken van de webagenda en dus geen afspraken online maken. U kunt nog wel gebruik maken van de receptenservice en berichtenservice.Vanwege de besmettelijkheid van het Coronavirus passen we tijdelijk de werkwijze van de praktijk aan.

 • Meet uw temperatuur voor u de praktijk belt.
 • Kom alleen naar de praktijk als u dat telefonisch heeft afgesproken. Kom zo precies mogelijk op het tijdstip dat u heeft afgesproken.
 • We handhaven de 1,5 m afstand; ook in de wachtkamer. Er kunnen maximaal 4 mensen in de wachtkamer plaatsnemen. Belangrijk is dat kwetsbare patiënten niet besmet raken.
 • Raak zo min mogelijk de deurklinken aan en ga thuis naar het toilet.
 • We zullen de spreekuren weer opstarten. Ook de diabetes zorg. We proberen de wachtkamer zo leeg mogelijk te houden. We kunnen minder patiënten per uur beoordelen om uitloop en dus wachttijd (met risico op besmetting) te minimaliseren.
 • Kom alleen naar de praktijk. Alleen indien nodig (kinderen, ouderen met ondersteuning) kunt u samen komen. De begeleider mag ook geen luchtwegklachten, koorts of diarree hebben.
 • Wat telefonisch kan, handelen we telefonisch af.


POH GGZ gesprekken zullen deels worden vervangen door beeld bellen. indien nodig zullen gesprekken ook weer op de praktijk plaatsvinden.

POH-S/DIABETES ZORG: mei 2020: Er is enige wisseling geweest in wie en op welke dagen deze zorg wordt geleverd. De zorg gaat weer terug naar de huisarts. U kunt daarvoor een afspraak maken op het reguliere spreekuur.


 

 

 


 • GRIEPVACCINATIES De uitnodiging kunt u in de 1e helft van oktober verwachten.
 • Esther Steenbergen heeft 26 april een lintje gekregen van de burgemeester voor haar jarenlange trouwe vrijwilligerswerk in het Ronald Mc Donaldhuis; een huis waar ouders van in het ziekenhuis opgenomen kinderen kunnen slapen. Gefeliciteerd Esther!

 

 • Op dinsdag start het spreekuur om 7.30 u i.p.v. 8.00 u.
 • De huisartsengroep die waarneemt bij afwezigheid bestaat uit Gerrit Boersma, Andries Jonkhoff en Lisa Dijckmeester (opvolgster van Sallo Spetter).
 • Online Service: vanaf 1 juni 2018 kunt u een aantal zaken zelf online regelen. Dit verloopt via een beveiligde web omgeving. Via het patiëntenportaal kunt u zelf een afspraak maken op de daarvoor beschikbare tijden, herhaalrecepten aanvragen en medische vragen stellen via een e-consult. Om gebruik te kunnen maken van het patiëntenportaal dient u een account aan te maken. Klik op online service voor het aanmaken van een account.
 • Per 25 mei 2018 is de wet AVG van toepassing. Dit betreft een nieuwe privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). Deze vervangt de wet bescherming persoonsgegevens. Praktisch gevolg is dat ons mailadres huisartsvandenberg@kpnmail.nl niet meer te gebruiken is voor communicatie met patiënten. In plaats daarvan kunt u een account aanmaken in het patiëntenportaal en gebruik maken van de berichtenservice.