Afspraak maken

Voor het maken van afspraken graag bellen voor 11.00u. Indien nodig kan dan nog voor dezelfde dag een afspraak worden gemaakt.

In de regel vraagt de assistente wat de reden is voor uw afspraak of visite. Dit is noodzakelijk om een goede inschatting te kunnen maken van de urgentie waarmee u gezien moet worden en om te beoordelen hoeveel tijd nodig is voor de afspraak.

Vanwege Corona kunt u tijdelijk geen online afspraken maken in de praktijkagenda via het patiëntenportaal.

Voor een consult/afspraak wordt 10 minuten tijd geboekt (dit is vastgelegd door de ziektekostenverzekeraar). Er is dan ruimte voor 1 klacht. Indien u meerdere klachten (maximaal 3) wilt bespreken of meer tijd denkt nodig te hebben, kunt u een dubbele afspraak maken.


Met de app of via de website 'Moet Ik Naar De Dokter?'  kunt u zelf nagaan of een afspraak wel nodig is.